Privacyverklaring

DK Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan wat er redelijkerwijs verwacht mag worden om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.