DK Horeca

Wij denken dat er een behoefte is aan een horeca specialist in de regio Arnhem Nijmegen. Wij kunnen het én vinden het leuk!

Ook als het gaat om onze horecamakelaars is, net als in het bedrijfsmatig vastgoed, onze kennis van de (stads-)regio Arnhem-Nijmegen de basis van onze dienstverlening. In de steeds in beweging zijnde en professioneler wordende horecawereld is er behoefte aan een onafhankelijke, transparante specialist. DK Horecamakelaars heeft die kwaliteiten in huis én beschikt over de regionale en lokale kennis.

Onze verwachting is en dat horeca in al zijn verschillende facetten één van de bedrijfstakken is die in Nederland zal blijven groeien en zich zal blijven ontwikkelen.